Протягання для обробки поверхонь
Генераторні протягання Генераторні протяганняПротягання, що обробляють відкриті зовнішні площини, а також елементи деталей, утворені перетинанням двох або декількох плоских поверхонь наприклад діляться залежно від способу зрізання стружки схеми протяги на три основні групи: звичайні,...
протягання, ЩоКалібрують,  протягання, ЩоКалібрують, протягання, ЩоКалібрують, призначаються для виправлення деформованих у цементації виробів зі шлицевыми отворами. Виріб до цементації простягається звичайним або прогресивним протяганням до остаточних розмірів без залишення яких-небудь припусків на що калібрує...
Подача на зуб і підйоми зовнішніх протягань
Подача на зуб, а отже, і підйоми зубців зовнішніх протягань вибирають по тимі ж принципам, що й для внутрішніх протягань. Однак при тих самих умовах роботи тут може бути прийнята більша подача, чим при використанні протягань для отворів.

Це пояснюється деякою волею у виборі поперечних розмірів зовнішніх протягань і пов'язаним із цим збільшенням їхньої міцності, кращим виводом стружки з канавок і більше сприятливими умовами підведення охолоджувальної-мастильно-охолодної рідини до зовнішніх протягань. Секційний пристрій протягань дозволяє збільшити подачу на перших обдирних зубцях і трохи зменшити її на останніх, чистових зубцях.

Разом з тим конструкції зовнішніх протягань, спеціально пристосовані для обдирної обробки, дозволяють працювати з подачею до 0,8-1 мм. Як і для внутрішніх протягань, при підрахунку сумарного підйому 2д г зовнішніх протягань необхідно враховувати не тільки номінальну величину припуску А на обробку деталей, що простягаються, але й величину допуску на розміри оброблюваної й обробленої поверхонь.

Перший зубець протягання повинен перебувати поза зоною допуску на заготівлю деталі й трохи нижче верхньої її границі, як схематично показано на 1, а для обробки площини й на 1, б для обробки складної поверхні. Зазор з між першим зубцем протягання й оброблюваною поверхнею передбачається на випадок, якщо є грубі нерівномірності на поверхні заготівлі, погрішності в установці деталі, протягання й пристосування, при недостатній старанності контролю заготівель та ін.

Величину з рекомендується встановлювати на підставі попереднього огляду й обмірювання партії заготівель; звичайне значення її становить 0,1-0,3 мм. Останній зубець 3 не доводить до нижньої границі поля допуску на оброблену поверхню деталі тут, як і в протяганнях для отворів, ураховується можливе розбивання простягається поверхности, щоМ.
Прогресивні протягання Прогресивні протяганняЯк вказувалося вище, прогресивні протягання обробляють площини по трапецеидальной прогресивній схемі різання. Їхній принциповий пристрій...
Різне
Контактні дані
Київ, Волі вул., 1, будова 5
Телефон: +38 (044) 760 79 90
Факс: +38 (044) 850 40 20
 
Copyright (c) 2009