Протягання для обробки поверхонь
Генераторні протягання Генераторні протяганняПротягання, що обробляють відкриті зовнішні площини, а також елементи деталей, утворені перетинанням двох або декількох плоских поверхонь наприклад діляться залежно від способу зрізання стружки схеми протяги на три основні групи: звичайні,...
протягання, ЩоКалібрують,  протягання, ЩоКалібрують, протягання, ЩоКалібрують, призначаються для виправлення деформованих у цементації виробів зі шлицевыми отворами. Виріб до цементації простягається звичайним або прогресивним протяганням до остаточних розмірів без залишення яких-небудь припусків на що калібрує...
Розрахунок перекручування профілю деталей
Найбільшу величину відхилення фактичної форми поверхні від необхідної встановимо на прикладі обробки генераторним протяганням профілю, обкресленого дугою окружності радіуса. Подібні профілі найбільше часто зустрічаються на різного роду деталях із криволінійними поверхнями. Відповідно способу виконання профільної частини протягання, криволінійні ділянки зубців останньої є тут дугами окружності радіуса R з послідовно зміщеним по осі OY центром.

Відстані між окремими положеннями центра дорівнюють зсуву профілю, що доводиться на один зубець, тобто 6С. Повний зсув центра дорівнює сумарному зсуву профілю, тобто С. Фактичний профіль деталі утвориться ділянками криволінійних лез по висоті вус і головними - прямими крайками по ширині вус , що мають підйом на зуб А А.

Відхилення AQ фактичного профілю від необхідного можна визначити для найбільш вилученої крапки х уступу на якому-небудь зубці zx, як різниця між радіусом-вектором Q, проведеним із центра О в крапку х, і радіусом. Як було встановлено вище, значення &QMaKC не повинне перевищувати величини допуску AR на радіус оброблюваного профілю.

Однак, з огляду на неточності виготовлення й роботи протягання, варто вважати. Аналогічним образом визначається відхилення фактичного профілю й для деталей з увігнутими поверхнями, поперечний профіль яких обкреслений по дузі окружності. Для складних кривих поверхонь профіль необхідно розчленовувати на окремі ділянки відповідно кількості різних радіусів і потім визначити відхилення для кожної ділянки.

Як можна доглянути з попереднього розрахунку, фактичний профіль деталі з опуклою поверхнею виходить повніше необхідного. Тому розміри вихідного профілю деталі величину варто брати по нижніх граничних значеннях, а для ввігнутих поверхонь, навпаки, по верхніх граничних значеннях, тому що в останньому випадку фактичний профіль, утворений генераторним протяганням, буде вже вихідного профілю
Прогресивні протягання Прогресивні протяганняЯк вказувалося вище, прогресивні протягання обробляють площини по трапецеидальной прогресивній схемі різання. Їхній принциповий пристрій...
Різне
Контактні дані
Київ, Волі вул., 1, будова 5
Телефон: +38 (044) 760 79 90
Факс: +38 (044) 850 40 20
 
Copyright (c) 2009